بازی با اشکال هندسی کوچک و بزرگ پیش یک

💥نمایی از کلاس
#جذاب_و_بی‌نظیر
#بازی_درمانی_پیش_یک

⚙️بازی با اشکال هندسی کوچک و بزرگ

⭕️با هدف الگویابی و تقویت مهارتهای حسی و حرکتی

Leave a comment