بازی با قیف و توپ پیش۲

💥نمایی از کلاس
#بی_نظیر
#بازی_درمانی
#بچه_های_پیش_۲

🌀بازی با قیف و توپ

✅ با هدف تقویت عضلات انگشتان هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز

Leave a comment