بازی برج کاغذی

💥نمایی از کلاس
#فوق_العاده_جذاب
#بازی_درمانی_نیکو_مهد
#بچه_های_کلاس_شهره_جون
#بچه_های_کلاس_فرزانه_جون

🏢بازی برج کاغذی

⭕️با هدف افزایش دقت و تمرکز هماهنگی چشم و دست و تقویت حس مشارکت گروهی

Leave a comment