بازی و خلاقیت

کلاس های بازی خلاقیت

⭕️ با هدف تقویت مهارتهای حسی و حرکتی دست دقت و تمرکز و توجه هر چه بیشتر و بهتر هماهنگی چشم و دست

 

Leave a comment