نمایی از کلاس کاربردی معمار کوچولو

💥نمایی از کلاس کاربردی

🏭 معمار کوچولو

⭕️با هدف آموزش و یادگیری کار با خط کش

❤️پیش ۱فهیمه جون و سوسن جون

مدیر
Author:

مهدنیکو یک مهد متفاوت

یک نظر بنویسید: