کارگاه آشپزی

به همت اتاق فکر #مهد_نیکو و با هدف آموزش غیر مستقیم مهارت های زندگی

🔆اقدام به برگزاری

🏵کارگاه خاص و فوق العاده جذاب آشپزی با رویکرد آموزش مهارت های زندگی و خلاقیت نموده ایم.

 

Leave a comment