کلاس بازی خلاق پیش ۱

💥نمایی از کلاس #بازی_خلاق

💢بچه های پیش ۱ فهیمه جون و سوسن جون

🌀بچه ها با کلی هیجان و خلاقیت پروانه های خوشگل و رنگارنگ درست کردن

✅هدف از این بازی افزایش ابتکار و خلاقیت آشنایی با رنگها و مفاهیم ریاضی

Leave a comment