کلاس مونته سوری نوباوه

💥نمایی از کلاس متفاوت

⭕️ #مونته_سوری

✅ با هدف آموزش مهارتهای زندگی تقویت عضلات انگشتان هماهنگی چشم و دست

🔆شهره جون و فرزانه جون

Leave a comment