🌀بازی و خلاقیت

💥نمایی از کلاس علمی

💢 با هدف تقویت عضلات دست با نوشتن روی خمیر و همچنین مفید برای کودکانی که با فشار قلم آشنا نیستند

#پیش_۲

Leave a comment