🌀 کلاس بازی درمانی

💥کلاسی خاص برای بچه های خاص

🌀 کلاس متفاوت #بازی_درمانی

⭕️ با هدف تقویت مهارتهای حرکتی و افزایش دقت و تمرکز و سرعت عمل

مدیر
Author:

مهدنیکو یک مهد متفاوت

یک نظر بنویسید: