💥نمایی از کلاس علمی

 

🌀بازی خلاقیت

⭕️ با هدف تقویت مهارت حرکتی دست توجه و تمرکز ودقت دیداری هماهنگی بین چشم و دست

#پیش_۱

Leave a comment