💥نمایی از کلاس علمی

 

🌀بازی خلاقیت

⭕️ با هدف تقویت مهارت حرکتی دست توجه و تمرکز ودقت دیداری هماهنگی بین چشم و دست

#پیش_۱

مدیر
Author:

مهدنیکو یک مهد متفاوت

یک نظر بنویسید: