💥کلاسی خاص برای بچه های خاص

کلاس متفاوت #بازی_درمانی

⭕️ با هدف تقویت مهارتهای حرکتی و افزایش دقت و تمرکز و سرعت عمل

Leave a comment