آموزش قرآن کودک

قرآن پیش دبستانی و مهد کودک بصورت زیر برگزار میگردد قرآن پیش دبستانی ۱: فراگیری حروف قرآن همراه با شعر و قصه , بازی , علایم قراردادی با لحن عرب ، آموختن سوره همراه با علائم قراردادی، فراگیری احادیث قرآن پیش دبستانی ۲: فراگیری حروف قرآن  با لحن عرب همراه با علایم قراردادی، قصه و شعر که تا پایان […]