امنیت کودک قسمت 1

مهمترين و اولين نياز انسان امنيت است پس روي اين موضوع وقت زيادي خواهيم گذاشت چون ناامني کودکان معضل جامعه ما است. هدف اين دوره ايجاد الگوي کودک متعادل و روش هاي دستيابي به اين هدف است و محور اين دوره رشد است. مرکز مديريت رشد ذهن است. ما يک نمو جسمي ( نباتي يا […]

امنیت کودک قسمت 2

در روانشناسي اضطراب يعني ترس از موهومات يعني منشأ آن مشخص نيست و اين نا امني يک تصور ذهني است و اصلاً در بيرون وجود ندارد ولي من ناامن هستم. اين نا امني ها از کودکي و گذشته مي آيند. من ذهناً ناامن هستم و دليلي عيني براي آن وجود ندارد. هرجا که کلمه ي […]

امنیت کودکان قسمت 3

خطر کم شدن اقتدار والدين به خصوص تحصيلکرده، آينده فرزندان ما را تهديد مي کند. اگر اقتدار والدين آسيب ببيند هيچ چيز ديگري جايگزين آن نخواهد بود. نداشتن اقتدار خود نوعي خشونت است. نسل مادران و پدران امروزي به خصوص تحصيل کرده ها و حتي کساني که در زمينه کودک فعاليت اجتماعي دارند، به شدت […]

امنیت کودکان قسمت 6

مادر بودن فطرت و شدن است؛ داشتن نيست. بچه دار شدن اصلاً دليل مادر شدن نيست. ما جايگاه و منزلت پدر و مادر را نمي شناسيم چون آداب و اخلاق پدر و مادر بودن را گم کرده ايم چون اين آداب و اخلاق را از ما گرفته اند. هر ارزشي ذيل مقام پدر و مادر بودن […]

امنیت کودکان قسمت 5

یک مادر وقتی مقتدر است مي تواند به کودکش امنيت دهد، اگر مادر مقتدر نباشد نمي تواند به او امنيت دهد و نا امني خودش را به کودک منتقل مي کند. عوامل ايجاد امنيت در کودک چه کارهايي کنيم که امنيت به وجود آيد؟ مهمترين عامل ايجاد امنيت، اقتدار است. اقتدار از قدرت مي آيد. […]

امنیت کودک قسمت 4

بزرگ ترين اشتباه والدين اين است که دائم مي خواهند به کودک کمک کنند و چيزي ياد بدهند. بچه ها براي رشد نيازي به کمک ندارند. پدر و مادر قدرت ايجاد ندارند، هر چيزي که لازم است، خلقت به وجود آورده است. شما هيچ چيز اضافه اي نمي توانيد به کودک بدهيد. مگر آن که […]